Blue Whale ICO İncelemesi

blue whale

Blue Whale projesi türünün ilk örneği olan ilginç bir projesidir. Ekip, ICON blok zinciri üzerinde çalışacak bir platform kurma amacında.

Blue Whale olağan Gig veya paylaşım, daha doğrusu freelance ekonomisini tamamen merkezi olmayan bir ekosistemle büyük ölçüde yıkmaya hazırlanıyor. Bir hizmet projesi olarak bu blockchain, Dünya’daki serbest oyunculara, daha önce kendileri tarafından bulunmayan aynı hak ve faydaları vermeye çalışıyor. Uber, Fiverr ve AirBnB gibi sektördeki en büyük isimlerden bazılarını hedef alan , inşa edilen merkezi engelleri yıkmak istiyor.

Blue Whale ekosistemini güçlendirmek için Blue Whale Exchange (BWX) denen yerel bir token kullanılacaktır. Bu, şu anda kapılarını ön-satış aşamasına açmak üzere olan bir ICO aracılığıyla yatırımcılara satılmaktadır.

Problem

Bu konularla az da olsa ilgilenenler olarak hepimiz Gig ekonomisiyle gelen faydaların farkındayız. Sadece bir uygulamayla ve bir düğmeye dokunarak  araba çağırma fikrini seviyoruz. Dünyanın öbür ucundaki bir freelancerı neredeyse yok fiyatına kiralayabilme fikrini seviyoruz.

Ancak, servis sağlayıcılar bu durumu sizin sevdiğiniz kadar sevmiyor olabilirler.

Hizmetlerini Gig ekonomisinde satan işçilerin bir metadan başka bir şey olarak görülmediği ve fiyatın en düşük birime indirilebileceği iyi bilinmektedir. Fiverr, Uber ve TaskRabbit gibi servis sağlayıcıların aşırı komisyon ücretleri talep ettikleri de bir gerçek.

Dahası, bu serbest meslek sahipleri, işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve hastalık izni gibi daha geleneksel işçilere sağlanan birçok faydadan yoksundur. Hepsi “bağımsız taraf” statüsüne dayanmaktadır.

Yine de, bu işçiler daha elverişli bir anlaşma yapmak isteyecek olsalar bunun onlara pahalıya patlayabileceğinin farkındalar. Facebook ve Google gibi platformlarda reklam vermek bu tarz koşullara sahip kişiler için oldukça maliyetlidir.

Blue Whale Vakfının Bu Konudaki Çözümü

Blue Whale ekibi, sorunu WORK (Worker Optimized Reward Keeper) adlı benzersiz bir sistem kullanılarak çözecektir. Bu sistem üç benzersiz parçadan oluşacaktır. Bunlar, Katkı Etkinliği Yöneticisi (CAM), Merkezi Olmayan İlişkilendirme Ağı (DAN) ve Ödül Bankası (ReBa).

Blue Whale Whitepaper’ına buradan erişebilirsiniz.

Katkı Etkinliği Yöneticisi (CAM)

Blue Whale platformunda, ilgili kişiler için getiri yaratabilecek birtakım aktiviteler var. CAM, bu ödüllerin daha geniş Blue Whale ekosistemine yayıldığından emin olmak için tasarlanmıştır.

Topluluğun katılacağı bir dizi etkinlik var. Bunlar elbette ürün türüne ve bir dizi başka faktöre bağlı olarak değişecektir. CAM faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

  • Tavsiye: Kullanıcıları bir satın alma işlemi yapan Blue Whale platformuna etkili bir şekilde yönlendirebilecek olanlar, referans ücreti ile ödüllendirilirler.
  • Liderlik: Denklemin arz tarafında, serbest çalışan oluşturabilenler için ödüller de vardır. Platformdaki diğer serbest oyuncuları alabildikleri takdirde ücret alacaklar.
  • Curation: Bu, Mavi Balina ekosisteminin çok önemli bir parçasıdır. Platforma gelen serbest oyuncuların iyi bir şekilde kontrol edilmesinin sağlanması şarttır. Bu nedenle, Blue Whale’deki katılımcılar kendi çabaları için ödüllendirilir. Fakat yalnızca en kalifiye serbest çalışanlar, küratörlüğe katılma sürecine katılma hakkına sahip olacaklardır.
  • Doğrulama: İyileştirme çalışmaları, yalnızca en iyi serbestleştiricilerin platforma gelmesini sağlayacak olsa da, ürettikleri çalışmanın da kalite açısından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yeni serbest çalışanların çalışmaları üzerinde kalite kontrol kontrollerini çalıştırabilen serbest çalışanlara ödenecek ödüller de olacaktır.
  • Tahkim: Müşterilerin beklentileri ve serbest oyuncuların hizalı olmaması gibi sorunlar kaçınılmaz olarak anlaşmazlara yol açacaktır. İşte tahkim burada kullanılacak. Blue Whale, sadece en deneyimli serbest oyunculardan oluşacak tahkim için bir “konsey” kuracak. Protokol ayrıca, konsey üyelerini güvenlik olarak BWX tokenlarını göndermelerini talep ederek dürüst tutmak için bir teşvik mekanizması da içeriyor.
  • İtibar Puanları: Serbest çalışanların derecelendirilmesi, merkezi olmayan bir ağın düzgün çalışması için çok önemlidir. Bu nedenle, serbest çalışanların kendi hizmetleri için uygun şekilde derecelendirilmesi önemlidir. Bu, müşterilerin hizmetlerinde en iyi kararı almasına yardımcı olacaktır. Derecelendirmeyi teşvik etmek için, derecelendirmeyi yapan kişiler BWX ile ödüllendirileceklerdir.

Merkezi Olmayan İlişki Ağı

DAN, Blue Whale platformunda oldukça ilginç bir konsept. Merkezi olmayan bir reklam ağını en iyi şekilde geliştirmek için belirli kullanıcı verilerini toplayarak çalışır. Bunu, Google veya Facebook’un reklam ağının merkezi olmayan bir sürümü gibi düşünebilirsiniz.

Bu, diğer ağlarda ve sosyal medya hesaplarında bir dizi araç ve SaaS uygulaması yükleyerek gerçekleştirilecektir. Bunlar, veri toplama işini yapacak olan Blue Whale ağının “düğümü” olarak çalışacak.

Örneğin, bu uygulamalardan biri, rezervasyon yazılımı widget’ı ve rezervasyon reklamı widget’idir. Rezervasyon yazılımı , web sitesi operatörlerinin fiat rezervasyonlarını BWX coinlerine dönüştürmesine izin verecek ve rezervasyon reklamı widget’ı, diğerlerinin reklamları ve promosyonları için belirli “pencereler” verilebilmesini sağlayacaktır.

Referans verilerini toplamak ve en uygun şekilde analiz etmek için Blue Whale vakfı büyük veri ve makine öğrenimini kullanacaktır. Ayrıca, kullanıcı verilerinin gizliliğini de çok ciddiye alacak ve veri koruma politikalarını zaman içinde yayınlayacaktır.

Ödül Bankası

Sistem platformdaki katılımcılara ödül olarak verilecek BWX tokenlerini tutan merkezi bir depodur. Bu ReBa, başlangıçta ICO’nun kamu satışından elde edilen gelirlerin% 20’si ile finanse edilecektir. Bunun üzerine, ödül bankası her zaman yukarıda belirtilen sevk ödüllerinin% 60’ını elinde tutacaktır. ReBA fon rezervleri her zaman topluluğun ihtiyaçlarına göre ayarlanacaktır.

Ödül bankasındaki fonlar daha sonra serbest çalışanlara, Emekliler ve platformdaki serbest çalışanlar için hastalık izni biçiminde ödemeleri dağıtmak için kullanılacaktır. ReBa’nın zorunlu rezervin %20’nin altına düştüğü bir durum varsa, bankayı tamamlayacak acil önlemler de düşünülmüş. Bu durumda, yeni paralar ihraç edilecektir.

Blue Whale Blockchain

Blue Whale ağının merkezi olmayan bir sistem olduğu göz önüne alındığında, amacı gücü ağ boyunca tüm ağ düğümlerine dağıtmak olarak görülüyor. Blue Whale de bu bireysel ekosistemleri “bölgeler” olarak etiketliyor.

Blue Whale ağı; güveni sağlamak için Blockchain teknolojisi kullanılır. Daha açık bir ifadeyle, ağdaki her düğüm, tüm işlemlerin yanı sıra, Ödül Bankasında (ReBa) bulunan fon miktarının güncellenmiş bir kaydını tutmaya devam edecektir. Gelişmiş kriptografiden faydalanarak; ağ, harici kötü aktörlerden korunur.

Blue Whale ağındaki işlemler iki şekilde oluşturulabilir. Birincisi, reklam yönlendirmelerinin servis sağlayıcılara ödenmesidir. Diğeri ise diğer serbest çalışanların çalışmalarını onaylamak için ödüllendirildikleri zamandır. İkincisi teknolojisinin kullanımıyla bağımsız olarak yönetilecektir.

Blue Whale temeli hakkında oldukça ilginç olan başka bir şey de,“beyaz etiketlenmedir”. Beyaz etiketleme, daha büyük bir organizasyonun teknolojiyi bir ücret karşılığında daha küçük bir işletmeye sağladığı birçok merkezi iş modeliyle kullanılan bir süreçtir. Bu durumda, bu küçük işletmeler merkezi olmayan bölgelerdir.

Bu durumun, küçük işletmelere, kendi alt ağlarını teknolojiyle hızlı bir şekilde oluşturmaları ve daha geniş ağdan faydalanmalarını sağlayacak şekilde büyük etkileri vardır.

Aynı zamanda daha geniş Blue Whale vakfı için de büyük faydaları vardır. Daha fazla işletme veya “bölge” ağa katıldıkça, ağın üssel olarak ölçeklenmesine ve dolayısıyla tüm bölgelere fayda sağlamasına olanak sağlayacaktır.

Blue Whale bu mimariyi “Federal” bir sistem olarak isimlendirdi, ki bu da iyi bir isimlendirme oldu. Eyaletler federal blockchainin çizdiği belirli parametrelere göre serbesttir. Bu aynı zamanda farklı döviz kurları veya dilleri olan diğer ülkelerde yerelleştirilmiş bölgeler oluşturmak için en iyi mimaridir.

Ekosistemin bu federal yapısı göz önüne alındığında, tüm ağı etkileyen konuları ele alacak bazı oylama mekanizmaları olmalı. “Blue Whale Vakfı oylama sisteminin” devreye girdiği yer burası.

Bu Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon (DAO), ağdaki katılımcıların yukarıda belirtilen politikaları düzenlemesine izin verecektir.

Örneğin, ödül bankaya giden tasarruf oranını değiştirmek için bir girişim olabilir. Bu durumda, platformdaki 200.000 kullanıcı oylama maddesinin eklenmesini desteklediğinde bir oylama gündemi kabul edilecektir. Genel oylama söz konusu olduğunda, oylama gücü söz konusu bölgenin kontrol ettiği BWX miktarı ile orantılı olacaktır. Bu, DASH ekosisteminin temelini oluşturan masternode oy mekanizmasından çok farklı değildir.

Blue Whale Takımı

Bizi gerçekten şaşırtan durum, Blue Whale’deki takım üyelerinin kalibresi ve onların sahip oldukları danışmanlardı. Üst düzey takım üyeleri hem akademik hem de profesyonel ortamlarda geniş deneyime sahip.

Örneğin, Kurucu Will Lee, Stanford Üniversitesi’nde yapay zeka alanında çalışmış ve Bay bölgesinde bir dizi yeni girişim kurmuştur. Lee, Verlocal’ın mevcut CEO’sudur.

Takımın arkasında bir dizi farklı sektörden de yüksek güçlü danışmanlar bulunmaktadır. Onların bilgisi sadece Blue Whale ölçeğine yardım etmekle kalmayacak, mevcut işletmeleri de Blue Whale ekosisteminden faydalanabilecek. Örneğin, iş faaliyetlerini “bölgeler” olarak entegre edebileceklerdir.

Önemli Linkler

Web Sitesi    Whitepaper

Facebook      Reddit

Twitter         Telegram

Medium    Linkedin

Youtube

BİR CEVAP YAZ

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen Adınızı Girin