Phoenix Tokenomics Güncellemesi

PHB

Bu yazıda, Phoenix ekibinin paylaştığı token ekonomisi güncellemesi makalesinin detaylarını konuşacağız. Ayrcıa maksimum arz sınırı, Hesaplama Kredileri (CCD) token ekonomisinin genel bir bakışı ve kısaca Phoenix Hibrit Stake’in genel bir bakışta bulunacağız.

Maksimum Arz


Geçmişte, Phoenix (PHB) arzı üzerinde herhangi bir maksimum sınır belirlenmemişti ve şu anda yıllık %9 olan enflasyon gibi otomatik mekanizmalar ve kullanım temelli token yakma mekanizmaları aracılığıyla, arz zamanla değişiklik gösterecekti. Ekip içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından, Phoenix Core Geliştirme ve Phoenix DAO, optimal token ekonomisi ile ekosistem gelişiminin bütünsel amacı için bu ekonomiyi değiştirmeye karar verdi ve maksimum arz sınırı belirlemeye karar verdi.


Maksimum arz sınırı 64,000,000 PHB olarak belirlendi. En son PHB arz tablosu (Ocak 2023’te CMC’de en son güncellenen) şu şekilde değişti:

Dolaşımdaki Arz 43,009,407
Toplam Arz 43,961,500
Maksimum Arz 64,000,000


Bu duyurunun ile birlikte, Phoenix Core Geliştirme ekibi, Coinmarketcap ile, tokenların son metriklerini en güncel hali ile paylaşan API entegrasyonunu da yapacak.

Toplam maksimum arz ve Phoenix RISE programı aracılığıyla enflasyon oranındaki azalmalar gibi diğer dinamikler, hibrit stakingin girişi ve ekosistem büyümesi de dahil olmak üzere, maksimum arzın hangi senaryolarda ulaşılabileceğini tahminlemek gerekirse:

Hızlı 5 yıl
Orta (Beklenen) 6-7 yıl
Yavaş 8+ yıl


Birkaç önemli nokta


Eğer ağ kullanımı beklenenden önemli ölçüde yüksek olursa, maksimum arzın hiçbir zaman ulaşılamayacağı durumu da son derece mümkün hale geliyor. Maksimum sınıra ulaşıldığında da arzın o noktadan itibaren düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Hesaplama Katmanı ve Yerel dApp (AlphaNet) kullanımı dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım temelli token yakma yöntemleri, token arzını azaltabilir.

Bir başka deyişle, kullanım senaryoları arttıkça, PHB arzı her zaman için toplam arzın altında kalabilme potansiyeline sahip.


Hibrit Stake, PHB ödülleri temelli stakinge olan bağımlılığı azaltıyor ve aynı zamanda CCD kullanımı ile de desteklenebiliyor.

Hibrit Stake’in büyümesi, maksimum arzın ulaşılma süresi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle maksimum arza ulaşıldığında, PHB şeklinde ödülleri olamayacak, haliyle 0 enflasyon politikasına otomatik bir geçiş yapılmış olacak.


Maksimum arz ulaşıldığında, stakingin çoğunun Hibrit Stake’e geçmesini bekliyoruz, bu da

a) işlev temelli staking

b) ekosistem hakları temelli veya katman temelli staking ve madenciliği/üretimi için olan stakingi içeriyor.


Hesaplama Kredileri (CCD) – Tanıtım ve Genel Bakış


Hesaplama Kredileri (CCD), Phoenix Hesaplama Katmanı’ndaki hesaplama kaynak kredisi birimi olarak başta PHB yatırımcıları için artık aşina olunan bir kullanıcı senaryosu. CCD, AI modellerini çalıştırmak, çok taraflı hesaplama görevlerini yürütmek ve merkezi olmayan AI de dahil olmak üzere çeşitli hesaplama kaynak görevleri için değer değişim birimi olarak kullanılıyor olacak.


Yakında CCD token ekonomisi ve CCD’nin Phoenix ekosistemini güçlendirdiğini anlatan ayrı bir tam makale de yayınlanacak.


Mevcut CCD arzı nereden geliyor?


Şu anda CCD elde etmenin tek yolu, Phoenix Hesaplama Katmanı Kontrol Paneli‘nden tek yönlü bir takas yoluyla PHB‘den CCD‘ye geçmektir – yani PHB yakılır ve CCD oluşturulup dolaşıma sokulur. Yeni dolaşıma giren CCD, kullanıcının hesabına yatırıldığında, bunu Phoenix Hesaplama Katmanı’ndaki çeşitli görevler için kullanabilir.


CCD ayrıca küresel kredi kartı ve diğer fiat ödeme biçimlerine izin veren fiat geçidi (AlchemyPay) aracılığıyla oluşturulabilir – sonuçta, geçit fiatı PHB’ye ve ardından CCD’ye dönüştüren aynı mekanizma oluyor.


Şu anda Phoenix Ana Ağı’nda CCD kullanan ve elinde tutan 600’den fazla adres bulunmaktadır.

Ayrıca, Phoenix ekosistemindeki (AlphaNet ve NYBL gibi) dApp‘ler de AI Düğüm Ağı üzerinde çalışan CCD’ye hesaplama kaynağı olarak ihtiyaç duyuyor.


Şu anda CCD, herhangi üçüncü taraf bir platformda veya borsada işlem göremez, ancak bu durumun (Phoenix DAO’nun planlamalarına göre) en geç bir yıl içinde değişmesi bekleniyor. CCD, Phoenix Ana Ağı’nda doğal ERC-20 standardına uyumlu bir varlık olup, yakında BSC ve Ethereum formatlarına kolayca geçiş yapılabilen köprüler ile de desteklenecek.


CCD, Phoenix Token Ekonomisi’ne nasıl uyumluluk gösteriyor?


CCD, PHB’nin token ekonomisine tamamen sinerjik bir şekilde uyum sağlıyor ve topluluk/holder teşvikleri, AI Düğüm Ağı büyümesi, Hibrit Stake ve genel staking katılımı dahil olmak üzere çeşitli farklı yollarla eklemleniyor. CCD, özellikle Hesaplama Katmanı SkyNet güncellemesinde de çok özel bir rol oynuyor.


CCD dolaşımdaki arz oluşturulması, kullanıcı senaryoları vb. ile şu şekillerde PHB ekosistemine uyumlanacak:

Faz 1 PHB <-> CCD takas ve yanma
Faz 2

Hibrit Stake

· PHB staking ve PHB + CCD ödülleri alma
· PHB staking karşılığında platform özelliklerine (AlphaNet + Hesaplama Katmanı) erişim ve CCD ödülleri alma
· PHB’yi CCD ödülleri için hesaplama kaynağı sağlayıcısı olarak staking yapma

Faz 3 ETH ve BNB DEX likidite havuzları
Faz 4 Ekosistem Airdrop
Bir algoritma kullanarak PHB tutarı, staked PHB miktarı ve staked süre miktarını airdrop faktörleri olarak kullanan bir algoritma temelinde belirli bir CCD arzı, PHB sahiplerine ve ekosistem katılımcılarına airdrop yapılacak. Airdrop önemli olacak ve staked PHB miktarı ve toplam staked süre, adres başına toplam airdrop’u belirleyen en önemli faktörler olacak. Uzun vadeli önemli PHB sahipleri bu airdropun en büyük payını alacaklar.
Faz 5 Borsada İşlem Görmesi


Hibrit Stake


Hibrit Stake, Phoenix DAO tarafından geliştirilen stakingi daha dinamik ve çok yönlü değer yaratma kavramını içeren özgün ve yeni bir konsept olarak hayatımıza giriyor. CCD token ekonomisi gibi, Phoenix Hibrit Stake hakkında daha ayrıntılı özellikler ilerleyen zamanlarda gelecek.


Mevcut Staking


Şu anda Phoenix’in staking programı oldukça başarılı şekilde ilerliyor. Phoenix Staker’da dolaşımdaki arzın yaklaşık %33’üne denk gelen 14,000,000 PHB stake mekanizmasında kilitli durumda bulunuyor.

Buranın matematiğini kısaca şu şekilde özetlemek gerekiyor, yaklaşık 1 senelik bir aralıkta bakıldığında, stake edilen PHB miktarı %100 oranında artış göstermiş. Hibrit stake ile bu miktarın daha da fazla artmasını bekliyoruz.

Hibrit Stake Formatları

Bu yazıda, Phoenix ekibinin paylaştığı token ekonomisi güncellemesi makalesinin detaylarını konuşacağız. Ayrcıa maksimum arz sınırı, Hesaplama Kredileri (CCD) token ekonomisinin genel bir bakışı ve kısaca Phoenix Hibrit Stake’in genel bir bakışta bulunacağız.

Maksimum Arz


Geçmişte, Phoenix (PHB) arzı üzerinde herhangi bir maksimum sınır belirlenmemişti ve şu anda yıllık %9 olan enflasyon gibi otomatik mekanizmalar ve kullanım temelli token yakma mekanizmaları aracılığıyla, arz zamanla değişiklik gösterecekti. Ekip içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından, Phoenix Core Geliştirme ve Phoenix DAO, optimal token ekonomisi ile ekosistem gelişiminin bütünsel amacı için bu ekonomiyi değiştirmeye karar verdi ve maksimum arz sınırı belirlemeye karar verdi.


Maksimum arz sınırı 64,000,000 PHB olarak belirlendi. En son PHB arz tablosu (Ocak 2023’te CMC’de en son güncellenen) şu şekilde değişti:

Dolaşımdaki Arz 43,009,407
Toplam Arz 43,961,500
Maksimum Arz 64,000,000


Bu duyurunun ile birlikte, Phoenix Core Geliştirme ekibi, Coinmarketcap ile, tokenların son metriklerini en güncel hali ile paylaşan API entegrasyonunu da yapacak.

Toplam maksimum arz ve Phoenix RISE programı aracılığıyla enflasyon oranındaki azalmalar gibi diğer dinamikler, hibrit stakingin girişi ve ekosistem büyümesi de dahil olmak üzere, maksimum arzın hangi senaryolarda ulaşılabileceğini tahminlemek gerekirse:

Hızlı 5 yıl
Orta (Beklenen) 6-7 yıl
Yavaş 8+ yıl


Birkaç önemli nokta


Eğer ağ kullanımı beklenenden önemli ölçüde yüksek olursa, maksimum arzın hiçbir zaman ulaşılamayacağı durumu da son derece mümkün hale geliyor. Maksimum sınıra ulaşıldığında da arzın o noktadan itibaren düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Hesaplama Katmanı ve Yerel dApp (AlphaNet) kullanımı dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım temelli token yakma yöntemleri, token arzını azaltabilir.

Bir başka deyişle, kullanım senaryoları arttıkça, PHB arzı her zaman için toplam arzın altında kalabilme potansiyeline sahip.


Hibrit Stake, PHB ödülleri temelli stakinge olan bağımlılığı azaltıyor ve aynı zamanda CCD kullanımı ile de desteklenebiliyor.

Hibrit Stake’in büyümesi, maksimum arzın ulaşılma süresi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle maksimum arza ulaşıldığında, PHB şeklinde staking ödülleri olamayacak, haliyle 0 enflasyon politikasına otomatik bir geçiş yapılmış olacak.


Maksimum arz ulaşıldığında, stakingin çoğunun Hibrit Stake’e geçmesini bekliyoruz, bu da

a) işlev temelli staking

b) ekosistem hakları temelli veya katman temelli staking ve CCD madenciliği/üretimi için olan stakingi içeriyor.


Hesaplama Kredileri (CCD) – Tanıtım ve Genel Bakış


Hesaplama Kredileri (CCD), Phoenix Hesaplama Katmanı’ndaki hesaplama kaynak kredisi birimi olarak başta PHB yatırımcıları için artık aşina olunan bir kullanıcı senaryosu. CCD, AI modellerini çalıştırmak, çok taraflı hesaplama görevlerini yürütmek ve merkezi olmayan AI de dahil olmak üzere çeşitli hesaplama kaynak görevleri için değer değişim birimi olarak kullanılıyor olacak.


Yakında CCD token ekonomisi ve CCD’nin Phoenix ekosistemini güçlendirdiğini anlatan ayrı bir tam makale de yayınlanacak.


Mevcut CCD arzı nereden geliyor?


Şu anda CCD elde etmenin tek yolu, Phoenix Hesaplama Katmanı Kontrol Paneli‘nden tek yönlü bir takas yoluyla PHB‘den CCD‘ye geçmektir – yani PHB yakılır ve CCD oluşturulup dolaşıma sokulur. Yeni dolaşıma giren CCD, kullanıcının hesabına yatırıldığında, bunu Phoenix Hesaplama Katmanı’ndaki çeşitli görevler için kullanabilir.


CCD ayrıca küresel kredi kartı ve diğer fiat ödeme biçimlerine izin veren fiat geçidi (AlchemyPay) aracılığıyla oluşturulabilir – sonuçta, geçit fiatı PHB’ye ve ardından CCD’ye dönüştüren aynı mekanizma oluyor.


Şu anda Phoenix Ana Ağı’nda CCD kullanan ve elinde tutan 600’den fazla adres bulunmaktadır.

Ayrıca, Phoenix ekosistemindeki (AlphaNet ve NYBL gibi) dApp‘ler de AI Düğüm Ağı üzerinde çalışan CCD’ye hesaplama kaynağı olarak ihtiyaç duyuyor.


Şu anda CCD, herhangi üçüncü taraf bir platformda veya borsada işlem göremez, ancak bu durumun (Phoenix DAO’nun planlamalarına göre) en geç bir yıl içinde değişmesi bekleniyor. CCD, Phoenix Ana Ağı’nda doğal ERC-20 standardına uyumlu bir varlık olup, yakında BSC ve Ethereum formatlarına kolayca geçiş yapılabilen köprüler ile de desteklenecek.


CCD, Phoenix Token Ekonomisi’ne nasıl uyumluluk gösteriyor?


CCD, PHB’nin token ekonomisine tamamen sinerjik bir şekilde uyum sağlıyor ve topluluk/holder teşvikleri, AI Düğüm Ağı büyümesi, Hibrit Stake ve genel staking katılımı dahil olmak üzere çeşitli farklı yollarla eklemleniyor. CCD, özellikle Hesaplama Katmanı SkyNet güncellemesinde de çok özel bir rol oynuyor.


CCD dolaşımdaki arz oluşturulması, kullanıcı senaryoları vb. ile şu şekillerde PHB ekosistemine uyumlanacak:

Faz 1 PHB <-> CCD takas ve yanma
Faz 2

Hibrit Stake

· PHB staking ve PHB + CCD ödülleri alma
· PHB staking karşılığında platform özelliklerine (AlphaNet + Hesaplama Katmanı) erişim ve CCD ödülleri alma
· PHB’yi CCD ödülleri için hesaplama kaynağı sağlayıcısı olarak staking yapma

Faz 3 ETH ve BNB DEX likidite havuzları
Faz 4 Ekosistem Airdrop
Bir algoritma kullanarak PHB tutarı, staked PHB miktarı ve staked süre miktarını airdrop faktörleri olarak kullanan bir algoritma temelinde belirli bir CCD arzı, PHB sahiplerine ve ekosistem katılımcılarına airdrop yapılacak. Airdrop önemli olacak ve staked PHB miktarı ve toplam staked süre, adres başına toplam airdrop’u belirleyen en önemli faktörler olacak. Uzun vadeli önemli PHB sahipleri bu airdropun en büyük payını alacaklar.
Faz 5 Borsada İşlem Görmesi


Hibrit Stake


Hibrit Stake, Phoenix DAO tarafından geliştirilen stakingi daha dinamik ve çok yönlü değer yaratma kavramını içeren özgün ve yeni bir konsept olarak hayatımıza giriyor. CCD token ekonomisi gibi, Phoenix Hibrit Stake hakkında daha ayrıntılı özellikler ilerleyen zamanlarda gelecek.


Mevcut Staking


Şu anda Phoenix’in staking programı oldukça başarılı şekilde ilerliyor. Phoenix Staker’da dolaşımdaki arzın yaklaşık %33’üne denk gelen 14,000,000 PHB stake mekanizmasında kilitli durumda bulunuyor.

Buranın matematiğini kısaca şu şekilde özetlemek gerekiyor, yaklaşık 1 senelik bir aralıkta bakıldığında, stake edilen PHB miktarı %100 oranında artış göstermiş. Hibrit stake ile bu miktarın daha da fazla artmasını bekliyoruz.

Hibrit Stake Formatları

Hibrit Ödüller PHB veya PHB + CCD olarak düzenli staking ödülleri. PHB sahipleri, üzerinden devam etmeyi seçebilirler veya daha yüksek nominal APR getirisi olan Hibrit Ödüller Staking’ini seçebilirler.
Uygulama Staking AlphaNet gibi native dApp’lerin premium özelliklerine erişim sağlamak için yapılan stakingler. Yüksek getiri ve Alpha ile AI ürünleri ve sinyallerine erişim için stakin yapabilir, veya ücretsiz temel ürünlere erişmek için gereken seviyede staking yapmak gibi düşünülebilir. Bu staking mekanizması, düzenli staking havuzlarından ziyade uygulama içerisinde olacak. elirli staking seviyelerine göre CCD ödülleri, premium uygulama özellikleri gibi avantajlar, bu staking mekanizmasını kullananlara açılacak.
Hesaplama Katmanı – Talep Tarafı Daha düşük maliyetle, yüksek performansla ve iş önceliğiyle AI ve hesaplama kaynaklarına (GPU/CPU) erişmek için belirli bir seviyede PHB/CCD staking yapmak isteyenler için özelleştirilmiş staking yöntemi.
Hesaplama Katmanı – Arz Tarafı (SkyNet) Daha iyi node önceliği, node teşvikleri vb özellikleri olan bu staking yöntemi de AI node ağı büyüdükçe bir hesaplama katmanı olarak işlev görebilecek.

Aklınızdaki soruları, Phoenix Global Turkey telegram hesabından adminlere iletebilirsiniz.

BİR CEVAP YAZ

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen Adınızı Girin